Etsi

Esimerkkejä eri toimeksiannoista

Vuoden 2014 toimeksiannot ovat olleet hyvin moninaisia ja eri tahoja palvelevia.  Toimeksiannot ovat sisältäneet siviilioikeudellisia, rikosoikeudellisia ja yksitttäisen ihmisen auttamista esim. vastineiden, kanteluiden ja muiden asikirjojen laadintaa.  Kaikissa toimissa tavoitteena on ollut päämiehen etu ja taloudellisten etuisuuksien saavuttaminen.  Yhtenä uutena asiakasryhmänä ovat olleet eri asunto-osakeyhtiöt.  Alla muutamia esimerkkejä toimeksiannoista.

  • Asunto-osakeyhtiössä tapahtunut kavallus ja luottamusaeman väärinkäyttäminen
  • Kirjanpitotoimistolle laaditut sopimuspohjat
  • Perunkirjoitukset
  • Kantelut rikosasiassa
  • Erikoistilintarkastuksen analysointi ja päätökset asian jatkamisesta rikos/siviiioikeus
  • Taloyhtiön sisäistä konsultointia esim. yhtiökokouksissa
  • Perintöasioihin liittyvät konsultoinnit ja asiakirjojen laadinta
  • Laki ja asianajotoimistoille annetut konsultaatiot
  • Yksittäisen ihmisen puolesta hoidetut vastineet/valitukset vakuutuspäätöksissä
  • Taloudellisissa vaikeuksissa oleiden yrityksen auttaminen ja ulospääsy ongelmasta

ASIANTUNTIJASOPIMUS

Olen tehnyt asiantuntijasopimuksen Cursor Oy:n Kotkan-Haminan seudun kehittämisyhtiön kanssa 18.11.2013, joten palveluitani voi käyttää myös Cursorin kautta.