Etsi

Yhtiöt

Ulkoinen tarkastus, organisaation toimivuus, elinkeinorikoksien tunnistaminen, arviointi ja harkinta siitä kannataako asia viedä esitutkintaviranomaisille vai ei, konkurssi ja saneerausmenettely, luennot yrityksien karikoista ja ongelmien ratkaisuista.


Kirjanpito- ja tilitoimistot
https://velimattipyysing.fi/tuotteet 

Asiakkaan ongelmien ratkaisu mahdollisessa rikosasiassa, kirjanpidon ulkopuolisten ongelmien selvittäminen, luennot toimistojen asiakkaille, rahanpesun tunnistaminen, ohjaus ja neuvonta erityistilintarkastuksien suorittamisessa rikosasian osalta.


Kunnat ja yhteisöt

Asiantuntijapalvelut rikosepäilyjen osalta, ulkoisen ja sisäisen tarkastuksen asiantuntijakonsultointi, luennot kuntatalouden tarkastajille.


Laki- ja asianajotoimistot

Konsultointi talousrikosasioissa, rikosilmoituksien laadinta, talousrikosjuttujen loppulausunnot ja esitutkinnan arviointi.

Yksityishenkilöt

Perunkirjat, asiakirjojen laadinta, neuvonta viranomaisneuvotteluissa, yhtiöiden perustamiset, erilaisiin päätöksiin tehtävät valitukset.


Media

Avustavia ja syventäviä selvityksiä harmaata taloutta, virkarikoksia ja talousrikoksia koskevien ohjelmien valmistelussa. Luentoja median edustajille tutkivan journalismin ja rikostutkinnan suhteesta.